Missie van 't Bastion

MISSIE VAN DE SCHOOL

 

Onze missie 
‘Samen ontwikkelen naar zelfstandigheid en verantwoordelijkheid’ 

 

Samen betekent dat we nauw verbonden zijn als team en met de ouders en kinderen. We kennen een sterke ouderbetrokkenheid. Er zijn ‘korte’ lijntjes, waardoor we echt samen kunnen optrekken in de ontwikkeling van de kinderen. Kinderen mogen bij ons op school keuzes leren maken in hun leerproces en de komende jaren zullen we ons verder ontwikkelen om kinderen meer eigenaarschap te geven, zodat het onderwijs nog meer aansluit bij hun behoeftes. Een aantal jaren geleden hebben we een kinderraad opgezet om zo de samenwerking met kinderen verder te ontwikkelen en hen meer verantwoordelijkheid te geven.   

 

 

Onze visie 
Wij bieden een veilig en positief leerklimaat, waarin elk kind gezien en gehoord wordt en zich optimaal kan ontwikkelenWij streven naar het bieden van kwalitatief goed onderwijs waarin de intrinsieke motivatie van de kinderen wordt gestimuleerd en elk kind de ondersteuning krijgt die het nodig heeft. We hebben hierbij oog voor de individuele behoeften en talenten van de kinderen en zetten hen in hun kracht. We geloven dat het benutten van de kwaliteiten van leerkrachten, kinderen en ouders en de daltonkernwaarden hierbij essentieel zijn. We hechten veel waarde aan ouderbetrokkenheid en werken zo goed mogelijk samen om het beste uit elk kind te halen.