Projecten en vieringen

Projecten en vieringen

Naast het ‘gewone’ onderwijs is er ook tijd voor vieringen, feesten en andere activiteiten. In ons onderwijs komt het af en toe voor dat we kleine excursies houden in de directe omgeving van de school. Door het doorbreken van de dagelijkse gang van zaken wordt de betrokkenheid van de kinderen vergroot. Dit is tijdens de projectweken en vieringen, die hieronder staan beschreven, natuurlijk nog nadrukkelijker het geval.

Projectweken

Een aantal keren per jaar hebben we een projectweek. In de eerste drie schoolweken staat het thema ‘Van een groep een groep maken’ centraal. Heel bewust willen we dan werken aan afspraken en groepsvorming. Als afsluiting zullen alle groepen zich kort presenteren aan elkaar tijdens een voorstelling in het Grachthuys.

In het voorjaar staat een projectweek op het programma rondom het thema ‘Lentekriebels’. Met elkaar zullen werken en nadenken over alles wat met relaties en seksualiteit te maken heeft. Als ‘Gezonde School’ vinden we dit een erg belangrijk thema.

 

Kinderboekenweek

We schenken jaarlijks ook aandacht aan de kinderboekenweek. Elk jaar in oktober staat er in de groepen het onderwerp van de kinderboekenweek centraal. We zetten allerlei activiteiten op touw om het leesplezier te bevorderen. Tijdens de kinderboekenweek nemen de kinderen van de groepen 7 en 8 deel aan de voorleeswedstrijd van de school. De winnaar mag onze school vertegenwoordigen op het Aaltens Kampioenschap (welke plaatsvindt in januari).

 

Uitwisselingsproject

Jaarlijks is er voor de kinderen van de middenbouw in het voorjaar een uitwisselingsproject met de St. Vitusschule uit Südlohn (Dld.). Gedurende twee dagen bezoeken kinderen uit Duitsland en Nederland elkaar en volgen ze in ‘gemengde’ klassen het uitwisselingsprogramma. Dit project draagt ons inziens bij aan de Europese integratie door middel van een kijkje over de grens. 

 

Vieringen

De kerstperiode wordt op school afgesloten met wisselende activiteiten. In een vier jaarlijkse cyclus komen de kerstmarkt, herdertjestocht, een kerstmaaltijd en een kerstcircuit aan bod.