Jeugdgezondheidszorg

Vierjarigen

Een JGZ-team neemt de zorg van het consultatiebureau over. Dit team bestaat uit een jeugdarts, jeugdverpleegkundige, logopediste, assistente jeugdgezondheidszorg en een Gezonde School-adviseur.

 

Vier- en vijfjarigen

U en de leerkracht krijgen een vragenlijst om de spraak- en taalontwikkeling van uw kind te beoordelen. Een logopedist bekijkt deze vragenlijsten en nodigt uw kind uit voor een spraak- taalscreening als dat nodig is. Tijdens deze screening let de logopedist op: stem, spraak, taal, luistervaardigheden en mondgedrag. Als er een behandeling nodig is, verwijst de logopedist uw kind door naar een vrijgevestigd logopedist. U kunt ook terecht bij de logopediste die op ’t Bastion met de kinderen werkt (zie informatie externe zorg).

 

Vijfjarigen/groep 2

Ieder schooljaar komt de jeugdverpleegkundige op school voor een gezondheidsonderzoek bij uw kind. In geval van specifieke aandachtspunten doet de jeugdarts dit. Het onderzoek bestaat uit: meten en wegen en een gehoor- en oogtest. Het is belangrijk dat u hierbij aanwezig bent. U kunt dan zelf ook gespreksonderwerpen inbrengen. Als het nodig is en in overleg met de ouder(s) schakelt de jeugdverpleegkundige de jeugdarts in of neemt de vraag mee naar het CJG team (zie informatie bij externe zorg).

 

Negenjarigen

Uw kind krijgt een uitnodiging voor:

·         de BMR-vaccinatie tegen bof, mazelen en rode hond

·         de DTP-vaccinatie tegen difterie, tetanus en polio

·         HPV-vaccinatie tegen baarmoederhalskanker (ieder 12-jarig meisje)

·         eventueel meten en wegen

 

Groep 7

In overleg met school geven wij een informatieve en interactieve bijeenkomst over leefstijl en gezondheidsthema’s, zoals: overgewicht, voeding, bewegen, mediawijsheid, genotmiddelen en seksuele gezondheid.

 

Inloopspreekuren

Drie keer per jaar houdt de jeugdverpleegkundige een inloopspreekuur. De data worden opgenomen in de Bastionberichten. Ouders, leerlingen en leerkrachten zijn hier altijd welkom. De jeugdverpleegkundige helpt bij vragen over onder andere: opvoeding, psychosociale problemen, pesten, faalangst, overgewicht, voeding, zindelijkheid. Als het nodig is schakelt de jeugdverpleegkundige de jeugdarts in. Bijvoorbeeld bij chronische ziektes of problemen met: gehoor, zicht, groei, ontwikkeling en gedrag.

 

Voor meer informatie zie deze poster.