Te voet of met de fiets?

Gezien de beperkte ruimte in de fietsenstalling geldt dat alleen de leerlingen van buiten de bebouwde kom met hun fiets naar 't Bastion mogen komen. Fietsen met dikke banden (zoals o.a. crossfietsen en mountainbikes) dienen voorzien te zijn van een standaard, aangezien deze niet in de rekken passen.