Borging

De twee daltoncoördinatoren verzorgen vier maal per jaar een teambijeenkomst waarbij zij voor de organisatorische aansturing van alle daltonaspecten zorgen, welke het functioneren van de school aangaan en verbeteren. De afspraken die wij als team maken worden door de daltoncoördinatoren geborgd in verschillende documenten en teruggekoppeld naar de collega’s.
De documenten waarin wij als school alles vastleggen rondom Dalton zijn:

Het daltonboek

De daltonfolder